kiút

térségfejlesztési
egyesület

Az egyesület

KIÚT Térségfejlesztési Egyesületet 15 Kft és Rt, 3 kistérségi társulás (31 önkormányzat) és 21 magánszemély alapította meg 2000. február 10-én.
 
 

Célja

 

A Felső-Szabolcsi és a Rétközi régió gazdasági, közlekedési, idegenforgalmi, kulturális fejlődésének elősegítése, a térségi logisztika létrehozásának előmozdításával, a határmenti és nemzetközi együttműködési kapcsolatok erősítésével, a térség befektetői adottságait felhasználó lehetőségek feltárásával, és az ezzel kapcsolatos marketing munka biztosításával.

 

Feladata

 

1. Az egyesület alapszabály szerinti, jogszabályoknak megfelelő működésének biztosítása.

2. Közreműködés térségfejlesztési programok készítésében.

3. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előnyeinek széles körben történő megismertetése. Hazai és külföldi programok, tapasztalatcserék és tanulmányutak szervezése.

4. Együttműködés a Záhony és Térsége Fejlesztési Kft-vel.

5. Segítségnyújtás az V. Közlekedési Folyosó tervezéséhez, építéséhez.

6. Térségi logisztika kiépítésében való közreműködés, tevékenységének hazai és nemzetközi ismertetése.

7. Tájékoztató anyagok előállítása, bemutatók, kiállítások, vásárok, konferenciák, tanácskozások szervezése, illetve szervezésében való közreműködés.

8. Gazdálkodási tevékenységgel összefüggő ismeretek terjesztése.

9. Kapcsolattartás és együttműködés nemzetközi szervezetekkel és külföldi egyesületekkel az egyesület céljának megvalósítása érdekében.

10. A feladatok megvalósításához szükséges személyi, tárgyi- és pénzügyi eszközök feltételeinek biztosítása, az abban érdekelt állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetek bevonásával.

11. Az egyesület tevékenységében érdekelt szervezetek és személyek munkájának összehangolása.
 

 

Archívum